Doniraj

Hvala na
vasoj pomoci

Kupovina Islamskog Centra Bosnjaka u Minhenu

Proširivanje nasih prostorija je neophodno, ukoliko želimo da osiguramo kvalitetan rad sa djecom, lijep ambijent na…

316,291€ of 1.8 million€ raised
interior design of an Islamic centre

Kupovina Islamskog Centra Bosnjaka u Minhenu

316,291€ of 1.8 million€ raised

Veće prostorije su nam prijeka potreba, sa obzirom da trenutne već duže vrijeme funkcioniču mimo predviđenog kapaciteta.

Proširivanje nasih prostorija je neophodno, ukoliko želimo da osiguramo kvalitetan rad sa djecom, lijep ambijent na predavanjima i druženjima te stvaranje okruženja u kojem možemo svi duhovno da napredujemo.

Kroz proširenje naših prostorija ce se naravno proširiti i ponuda naseg Džemata, sto ce nam olakšati da pokrijemo vise potreba naših Bošnjaka, Muslimana Minhena.

Ovdje imate mogućnost da sa vašom donacijom pomognete izgradnju islamskog centra Bošnjaka u Minhenu. Vašom donacijom ćete pomoći Allahovu (dž.š.) kuću i osigurali očuvanje vjere na ovom prostoru!

Molimo Allaha (dž.š.) da vas pomogne u svemu što je hair i da sačuva vas kao i one osobe koje su vama mile i drage.

Personal Info

Donation Total: 10.00€

Sadaka – Humanitarna pomoc

Ovdje možete uplatit Sadaku koja će tokom naših mnogoborojnih humanitarnih akcija  biti podijeljena teško muhtacnim i…

Logo of the organisation on a blue background

Sadaka – Humanitarna pomoc

Sadaka je zaštita na Dunjaluku a i na budućem svijetu. Vjerno čuva čovjeka od mnogih belaja i iskušenja.
Ovdje možete uplatit Sadaku koja će tokom naših mnogoborojnih humanitarnih akcija  biti podijeljena teško muhtacnim i siromašnim ljudima.
Personal Info

Donation Total: 10.00€

Zekat i Sadekatu-l-Fitr

U želji da olakšamo Bošnjacima širom svijeta, uveli smo mogućnost online uplate sadakatu-l-fitrova i Zekata

Logo of the organisation in a white circle on a green background

Zekat i Sadekatu-l-Fitr

U želji da olakšamo Bošnjacima širom svijeta, uveli smo mogućnost online uplate sadakatu-l-fitrova i Zekata
Sadakatu-l-fitrovi se mogu uplatiti sve dok se ne obavi Bajram namaz, dok  se Zekat može uplaćivat tokom cijele godine.
Dovoljno je da prije uplate zanijetite za osobu za koju ćete uplatiti Sadakatu-l-fitr,  a zatim izvršite uplatu.
Personal Info

Donation Total: 10.00€