Jedna od veoma bitnih aktivnosti u našem Džematu fokusirana je na druženja i vjersku edukaciju naših sestara.

Svakog prvog petka u mjesecu naše sestre imaju svoja redovna mjesečna predavanja i islamske tribine.

Također svake nedjelje sa početkom u 10:00h naše sestre imaju tematske tribine kao i kurseve arapskog pisma i tedžvida.

Leave a comment