Logo of the organisation on a blue background

Sadaka – Humanitarna pomoc

Sadaka je zaštita na Dunjaluku a i na budućem svijetu. Vjerno čuva čovjeka od mnogih belaja i iskušenja.
Ovdje možete uplatit Sadaku koja će tokom naših mnogoborojnih humanitarnih akcija  biti podijeljena teško muhtacnim i siromašnim ljudima.
Licni podaci

Ukupna donacija 10.00€