interior design of an Islamic centre

Kupovina Islamskog Centra Bosnjaka u Minhenu

316,291€ of 1.8 million€ raised

Veće prostorije su nam prijeka potreba, sa obzirom da trenutne već duže vrijeme funkcioniču mimo predviđenog kapaciteta.

Proširivanje nasih prostorija je neophodno, ukoliko želimo da osiguramo kvalitetan rad sa djecom, lijep ambijent na predavanjima i druženjima te stvaranje okruženja u kojem možemo svi duhovno da napredujemo.

Kroz proširenje naših prostorija ce se naravno proširiti i ponuda naseg Džemata, sto ce nam olakšati da pokrijemo vise potreba naših Bošnjaka, Muslimana Minhena.

Ovdje imate mogućnost da sa vašom donacijom pomognete izgradnju islamskog centra Bošnjaka u Minhenu. Vašom donacijom ćete pomoći Allahovu (dž.š.) kuću i osigurali očuvanje vjere na ovom prostoru!

Molimo Allaha (dž.š.) da vas pomogne u svemu što je hair i da sačuva vas kao i one osobe koje su vama mile i drage.

Personal Info

Donation Total: 10.00€