Svi oni koji žele da se poduče ispravnom čitanju Kur'ana imaju priliku da to urade kroz besplatne kurseve arapskog pisma i tedžvida u našem Džematu.
Kursevi arapskog pisma se održavaju nedjeljom ili shodno dogovoru sa formiranom grupom.

Leave a comment