S obzirom da živimo u društvu koje je izrazito bogato različitim kulturama i vjerama, jedna od glavnih odlika našeg džemata jeste dijalog i prelijepa saradnja sa drugim nemuslimanskim zajednicima

Džemat Fedžr je prepoznatljiv po izuzetno lijepoj saradnju sa svim vjerskim zajednicama i udruženjima koja djeluju na prostoru Minhena ali i u cijeloj Njemačkoj.

Kroz svoj rad aktivno uzimamo učešće u humanitarnim akcijama kako u Njmačkoj tako i u našoj domovini.

Leave a comment