Muhabethana je projekat koji ima za cilj dublje i detaljnije upoznavanje naših članova sa islamskim propisima i principima.

Tokom Muhabthane obrađuju se određene teme iz islamskog prava – Fikha, islamkog vjerovanja – Akaida i islamskog bontona – Ahlaka.

Muhabehana se održava svakog četvrtka sa pocetkom u 19:00h

Leave a comment