Mualim
Biografija

Rođena 21.04.1978 u Tutinu.

Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Tutinu, Fakultet za trgovinu i bankarstvo u Novom Pazaru. Aktivna u Mektebu od 2017.

Udata, majka četvero djece.