Mualim
Biografija

Rođen 29.05.1985 godine u Tutinu. Osnovnu školu pohađao u rodnom gradu. Godine 1999. upisuje Medresu „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru. Diplomu Imam-Mualim-Hatib stiče 2003 godine.

Iste godine upisuje Pravni fakultet (Kriminalistika) na Internacionalnom Univerzitetu u Novon Pazaru. Diplomu Pravnik-Kriminalista stiče 2008. godine. 

Iskustvo u radu s djecom u mektebu, sticao je na Ramazanskim praksama diljem Sandzaka. Završnu godinu Medrese  predvodio je namaze u džamiji kod parka.

Krajem 2009. godine dolazi u Minhen. Od prvog dana je  aktivista džemata Fedžr. Po potrebi  obnaša zamjensku funkciju u odsustvu Izeta ef. Bibića. Oženjen, otac četvoro djece. Trenutno podučava grupu Kur‘anu.

Kaže da mu je motivacija za rad sa djecom, naravno, trajna sadaka, te želja da bošnjačka djeca u Minhenu sačuvaju svoju vjeru, kulturu i jezik.