Glavni imam i koordinator nastave
Biografija

Rođen 02.05.1980. godine u selu Radetini, opština Rožaje.

Nakon osnovne škole završava Srednju medresu Gazi Isa beg u Novom Pazaru, a kasnije Fakultet islamskih nauka Al Azhar u Kairu.

Od 2004. pa do današnjieg dana aktivan je u Džematu Fedžr.

Zahvalan je Allahu na mogućnosti da preko nadolazećih generacija čuvamo našu vjeru, kulturu i tradiciju.