Mualim
Biografija

Roden 21.07.1976. u mjestu Lubarda, Bosna i Hercegovina.

Završio Islamski pedagoški fakultet u Bihaću 1997. i 1998. godine.

Dvije godine je bio u Džematu Hidaje aktivan kao Mualim. Nakon toga ulogu Mualima obavlja u Džematu Fedžr, već tri godine.