Mualim
Biografija

Rođena u Novom Pazaru. Osnovnu skolu je pohađala u  Ribariću, a u Rožajama  Medresu Gazi Isa-beg. Fakultet za Islamske Studije apsolvirala je u Novom Pazaru.

U Školi Kur'ana  radila je od 2017. do 2019. u Odjeljenju Ribariće.

Od 2019 godine upoznaje Džemat Fedžr u Minhenu, gdje započinje njeno druženje i prijateljstvo u tom Džematu. Ubrzo zatim počinje njen rad sa djecom u Sufari - ucenje arapskog pisma, sa uzrastom djece od 7 do 15 godina. Njene želje sa kolektivom ovog Džemata jesu da nastavimo dalje i da  postignemo najbolje rezultate uz Allahovu dz.s. pomoć